Üdvözöljük óvodánk weboldalán!

A 2021.évi óvodai beiratkozás rendjéről

                             A 2021. évi óvodai beiratkozás rendjéről

                                               Tisztelt Szülők!

A 2021/2022. nevelési évre az óvodakötelessé váló gyermekek óvodai beíratásának időpontja:
2021. április 20-22.
Óvodai felvételi szándékukat a szülők/törvényes képviselők személyesen jelezhetik a Baptista Szeretetszolgálat Csicsergő Óvodájában (Ibrány, Óvoda u. 5.) naponta 8-14 óráig.
Az újonnan jelentkezők felvételéről a 2021/2022. nevelési évre a 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jén hatályba lépő jogszabályban megfogalmazottak alapján, a folyamatos felvételre vonatkozó előírásoknak megfelelően dönt az óvoda vezetője.
Az óvodába a 2021/2022-es nevelési évre a 2018. augusztus 31-ig született gyermekek beíratása kötelező.
A nevelési év 2021. szeptember 1-től 2022. augusztus 31-ig tart.
Szükséges közokiratok, dokumentumok:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ kártyája,
- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítója és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
- a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
- a gyermek esetleges (tartós)betegségeit igazoló dokumentumok,
- amennyiben gyermekük szakértői véleménnyel rendelkezik, a sajátos nevelési igényről szóló szakvélemény,
- a gyermekvédelmi támogatásról, hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet megállapításáról szóló igazolások.
Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt, a szülők kérésének, az óvodapedagógusok véleményének, a gyermekek sajátosságainak figyelembe vételével.

                                                              Szakács Sándorné
                                                               Intézményvezető