Köszöntjük a Csicsergő óvoda honlapján! :)

Közlemény a 2018. évi óvodai beiratkozás rendjéről.

     KÖZLEMÉNY

A 2018. évi óvodai beiratkozás rendjéről

 

Tisztelt Szülők!

 

A 2018/2019. nevelési évre az óvodakötelessé váló gyermekek óvodai beíratásának időpontja:

2018. április 23-25.

Óvodai felvételi szándékukat a szülők/törvényes képviselők személyesen jelezhetik a Baptista Szeretetszolgálat Csicsergő Óvodájában (Ibrány, Óvoda u. 5.) naponta 8-16 óráig.

Az újonnan jelentkezők felvételéről a 2018/2019. nevelési évre a 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jén hatályba lépő jogszabályban megfogalmazottak alapján, a folyamatos felvételre vonatkozó előírásoknak megfelelően dönt az óvoda vezetője.

Az óvodába a 2018-2019-es nevelési évre a 2015. augusztus 31-ig született gyermekek beíratása kötelező.

A nevelési év 2018. szeptember 1-től 2019. augusztus 31-ig tart.

 

Szükséges közokiratok, dokumentumok:

l a gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ kártyája,

l a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítója és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,

l a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa

l a gyermek esetleges (tartós)betegségeit igazoló dokumentumok,

l amennyiben gyermekük szakértői véleménnyel rendelkezik, a sajátos nevelési igényről szóló szakvélemény,

l  a gyermekvédelmi támogatásról, hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet megállapításáról szóló igazolások.

 

Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt, a szülők kérésének, az óvodapedagógusok véleményének, a gyermekek sajátosságainak figyelembe vételével.

 

 

                                                                                                         Szakács Sándorné

                                                                                                                 Óvodavezető